Vad är Forum för miljösmart konsumtion?

Publicerad 27 november 2017

En mötesplats för dig som vill underlätta för människor att konsumera miljömässigt mer hållbart.

Idén med Forum för miljösmart konsumtion är enkel. Vi tror att du som arbetar med hållbar konsumtion, i offentlig, privat eller ideell sektor, tillsammans med andra kan bidra till att ändra våra konsumtionsmönster. Men det kräver kunskap, samverkan och innovationer.

Forum för miljösmart konsumtion är både en digital mötesplats och verkliga möten. Genom att samlas kring gemensamma utmaningar och komplexa frågor, dela kunskap och idéer, kan vi hitta lösningar som underlättar för människor att konsumera miljömässigt mer hållbart.

Forumet har fokus på den privata konsumtionen och områden där den har som störst miljöpåverkan, till exempel livsmedel, textilier, resor och hemelektronik.

Bli en del av mötesplatsen

Genom att registrera dig på den digitala mötesplatsen får du på sikt ett nätverk av nya kontakter som du kan samarbeta och utveckla dina idéer med. Mötesplatsen är under uppbyggnad, men kommer bli den naturliga platsen att gå till för att hitta metoder, lärande exempel och ta del av fakta inom miljömässigt hållbar konsumtion.

Låt oss påminna dig när det är dags

Det du ser nu är början på en digital mötesplats. Redan våren 2018 lanserar vi en ny version med fler funktioner och mer innehåll. Ange din e-post så berättar vi när det finns mer på plats. Då kan du vara med från början och skapa den nya mötesplatsen för miljösmart konsumtion. Om registrering av e-post

Ett regeringsuppdrag med globala effekter

Arbetet med att utveckla Forum för miljösmart konsumtion bottnar i Strategin för hållbar konsumtion och det regeringsuppdrag Konsumentverket fick våren 2017.
Att nå en hållbar konsumtion och produktion är ett globalt hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Forum för miljösmart konsumtion är ett viktigt bidrag i arbetet med att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Miljömässigt hållbart – standard för kommande generationer

Visionen för vårt arbete inom forumet, är att miljömässigt hållbar konsumtion ska bli standard för kommande generationer.

Se filmen som berättar vad Forum för miljösmart konsumtion är.

Läs om uppdraget på Konsumentverkets webbplats

Regeringens strategi för hållbar konsumtion