Bli medlem

Profil för Anneli

Anneli Kamb

Organisation Chalmers/KTH
Min yrkesroll Forskningsingenjör
Konsumentområde Fritid Transporter/mobilitet
Fokusområde Forskning/statistik
Organisationstyp Akademi/forskning
Om mig

Forskningsingenjör inriktad på hållbara långväga transporter

Min största utmaning inom hållbar konsumtion

den höga betalningsviljan för miljöbelastande produkter och tjänster

Mina projekt

Som deltagare

Fler medlemmar

Relaterade personer utifrån ämnesområde

Peter Lönn

Växjö kommun

Friluftssamordnare

Sara Wård Edvall

Länsstyrelsen Västerbotten

Klimatstrateg

Tommy Persson

Länsstyrelsen Skåne

Miljöstrateg

Jonna Lindström

Energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivare

Magnus Jonsson

Naturskyddsföreningen

Projektledare

Karina Birch

Högskolan Kristianstad

Universitetsadjunkt

Hanna Svahnström

Ljungby kommun

Miljöstrateg

Profilbild Eva Kläppe Hellström)

Eva Kläppe Hellström

Munkedals kommun

Processutvecklare

Annika Smedman

LRF Mjölk

Expert Nutrition

Rebecca Holgersson

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Miljöledningssamordnare

Jessica Nyberg

Botkyrka kommun

Miljöutredare

Åsa Granberg

Enetjärn Natur AB

Naturvårdskonsult

Sofia Larsson

Kramfors kommun

Hållbarhetsutvecklare

Profilbild Eva-Lena Eriksson)

Eva-Lena Eriksson

Värmlandstrafik AB

Projektledare

Profilbild Johan Jarelin)

Johan Jarelin

Konsumentverket

Utredare

Rickard Lejonhjärta

Föreningen Medveten Konsumtion

Projektledare och Nationell Samordnare för EkoGuiden

Tiina Läärä

Preducto

vd

Daniel Boström

Eskilstuna Kommun, Rekarnegymnasiet

Lärare

Profilbild Anna Gemzell)

Anna Gemzell

Umeå kommun

Projektledare

Jenny Lagergren

Swedish Life Cycle Center

Projektledare

Profilbild Karin Bagge)

Karin Bagge

Sveriges Kommuner och Landsting

Projektledare

Profilbild Pernilla Barrud)

Pernilla Barrud

Nykvarns kommun

Miljöstrateg

Desireé Sögaard

Region Halland

Strateg ekologisk hållbarhet

Jonas Kaiser

Systembolaget

Kommunikatör

Lena Ericsson

Miljökontoret

Miljöinspektör

Profilbild Malin Lindquist Skogar)

Malin Lindquist Skogar

Konsumentverket

Enhetschef Hållbarhetsenheten

Profilbild Philip Näslund)

Philip Näslund

Umeå kommun

Miljösamordnare/projektledning

Profilbild Anna Strannegård)

Anna Strannegård

Nudging Sweden

Medlemsansvarig

Profilbild Elina Eriksson)

Elina Eriksson

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Biträdande lektor

Profilbild Marie Svärd)

Marie Svärd

Havsmiljöinstitutet

Kommunikatör och projektledare

Salomon Abresparr

Borlänge kommun

utvecklare för ekologisk hållbarhet

Hanna Bertilsdotter Rosqvist

Södertörns högskola

Ämnessamordnare/lektor i socialt arbete

Rebecka Brantmark

Region örebro län

Ergonom

Svante Sjöstedt

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Klimatstrateg

Hanna Leife

Norrtälje kommun

Hållbarhetsstrateg

Sofia Lord

Utbildning Gävle, Gävle kommun

Miljöstrateg för utbildning

Profilbild Jessica Jeppson)

Jessica Jeppson

Region Örebro län

Kommunikatör

Ragnar Lindén

Strängnäs kommun

Utredare med samordningsansvar för kollektivtrafiken

Louise Ungerth

Ungerth & Co

Konsult

Friedrike Roedenbeck

Nämnden för hemslöjdsfrågor

kanslichef

Annika Lindman

Annika Lindman

Diakon

Profilbild Samuel Salzer)

Samuel Salzer

Beteendelabbet

Beteendestrateg

Profilbild Anette Olovborn)

Anette Olovborn

SKR Sveriges Kommuner och Regioner

Tjänstedesigner / projektledare

Laila Haglund

Uddevalla kommun

Konsumentvägledare

Linda Svensson

Region Örebro län

Klimatstrateg

Katarina Crafoord

Örebro kommun

Hållbarhetssamordnare

Hanna Axelsson

Böskolans friskola

Lärare

Åsa Åbom

Linköpings kommun

Utvecklingsstrateg inom social hållbarhet

Stina Johannesson

Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Kommunikatör

Profilbild Gunilla Elsässer)

Gunilla Elsässer

Världsnaturfonden WWF

Avdelningschef Mat, klimat & energi

Bli medlem Logga in