Bli medlem
Profilbild på Forum för miljösmart konsumtion, sekretariatet

Forum för miljösmart konsumtion, sekretariatet

Organisation
Konsumentverket
Min yrkesroll
Facilitator
Kompetensområde
Psykologi/beteende Forskning/statistik Juridik Jämställdhet Strategi/ledning
Organisationstyp
Statlig myndighet
Arbetar med metoder för beteendeförändring
Ja
Om mig

Forum för miljösmart konsumtion ska samla samhällsaktörer som vill underlätta för människor att konsumera miljömässigt mer hållbart. Arbetet med att utveckla ett forum bottnar i Strategin för hållbar konsumtion och det regeringsuppdrag Konsumentverket fick 2017. Forumet har fokus på den privata konsumtionen och de områden där den har störst miljöpåverkan. Inom forumet sprider vi kunskap om hur vi kan förändra konsumenters beteende i en mer hållbar riktning och vilka skillnader det finns mellan kvinnors och mäns attityder och agerande.

Min största utmaning inom hållbar konsumtion

Skapa förutsättningar för aktörer som arbetar för en mer miljömässigt hållbar konsumtion att kunna samverka, utbyta kunskap och utveckla nya lösningar.

Mina projekt

Personen ingår inte i några projekt.

Fler medlemmar

Relaterade personer utifrån ämnesområde

Maria Esaiasson

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet

Kommunikatör

Mimmi Bissmont

VA SYD

Utvecklingsingenjör & doktorand

Anneli Kamb

Chalmers/KTH

Forskningsingenjör

Anna-Carin Widmark

Konsumentverket

Utredare

Katarina Karlsson Nordqvist

Dalarnas Hemslöjdsförbund

Länshemslöjdskonsulent

Christina Qvarnström-Nilsson

Borgholms Kommun

Omsorgsassistent/Handledare

Ellen Lindberg

Habo och Mullsjö kommuner

Miljöstrateg

Profilbild på Emma Schütt)

Emma Schütt

Konsumentverket

Utredare, Forum för miljösmart konsumtion

Tova Andersson

IVL Svenska Miljöinstitutet

Projektledare

Linnéa Ivarsson

Länsstyrelsen Västerbotten

Miljökommunikatör

Jenny Lagergren

Swedish Life Cycle Center

Projektledare

Jacob Mild

Region Jönköpings län

Miljösamordnare

My Holgersson

Karolinska Universitetssjukhuset

Miljösamordnare

Profilbild på Erika Bjernhagen Nilsson)

Erika Bjernhagen Nilsson

Konsumentverket

Kommunikatör

Profilbild på Belén Camarero del Río)

Belén Camarero del Río

Uppsala kommun

Utvecklingsledare Uppsala klimatprotokoll

Profilbild på Louise Thorén)

Louise Thorén

Linköpings Universitet

Miljökonsult / student

Linda Elmén

Stockholmsmässan

Hållbarhetschef

Anders Wallinder

Energimyndigheten

Enhetschef Utsläppshandel och Drivmedel

Elisabeth Lidbaum

Miljö- och energidepartementet

Handläggare

Anton Landehag

Ungdomsbarometern AB

Expert

Luisa Beneduce

Lokalförvaltningen Göteborgs Stad

Energipedagog

Peter Lönn

Växjö kommun

Friluftssamordnare

Jonna Ganslandt

Sysav

Projektledare

Hanna Bergman

Hållbart i Dalarna AB

VD

Profilbild på Magnus Davidsson)

Magnus Davidsson

SIS - Swedish Standards Institute

Standardiseringschef - Miljö- och konsument

Göran Hansson

Bygg- och miljökontoret

Bygg- och miljöchef

Maria Taoussi

Jönköpings kommun

miljösamordnare

Profilbild på Max Lundell)

Max Lundell

Bollebygd kommun

Samhällsplanerare

Profilbild på Filippa Borgström)

Filippa Borgström

Klimatkommunerna

Verksamhetsledare

Profilbild på Josefin Wangel)

Josefin Wangel

SLU Sveriges lantbruksuniversitet

Forskare

Katrin Mccann

Dalslands miljö- och energiförbund

Miljöstrateg

Kristina Haglund

Dalslands miljö- och energikontor

Miljöstrateg

Profilbild på Gunnar  Wettergren)

Gunnar Wettergren

Stockholms Universitet/Food Awareness Initiative

Forskare/Lärare

Katarina Crafoord

Örebro kommun

Hållbarhetssamordnare

Lena Eckerberg

Energikontor Sydost

Utvecklingschef

Hanna Edqvist

Linköping skommun

konsumentvägledare

Hans Albrektsson

Konsumentverket

Enhetschef

Ninja Tunbjer

Student

Masterstudent

Profilbild på Beate Undén)

Beate Undén

Nudging Sweden

Beteendevetare och Medlemsansvarig

William Hagman

Enskild firma

Konsult

Profilbild på Christoffer Krewer)

Christoffer Krewer

RISE

LCA-expert

Profilbild på Eva Holmgren)

Eva Holmgren

Konsumentverket

Utredare, Hållbarhetsenheten

Monika Staciwa

HV

Student

Profilbild på Charlotte G Brynielsson)

Charlotte G Brynielsson

Växjö kommun

Hållbarhetschef

Gunnar Persson

Karlstads kommun, miljöförvaltningen

miljöstrateg

Friedrike Roedenbeck

Nämnden för hemslöjdsfrågor

kanslichef

Catarina Lensmar

Eviwell

Läkare, forskare, CEO

Profilbild på Emma Sjögren )

Emma Sjögren

WSP

Konsult

sarah yegit

huddinge kommun

coach för energi och klimat

jennie-ann olsson

Vara Kommun

Avfallssamordnare

Bli medlem Logga in