Bli medlem

Profil för Anna

Profilbild Anna Henning Moberg

Anna Henning Moberg

Organisation Axfoundation
Min yrkesroll Projektutvecklare
Konsumentområde Livsmedel
Fokusområde Forskning/statistik Innovation/design Kommunikation/marknadsföring Strategi/ledning
Organisationstyp Intresseorganisation

Mina projekt

Personen ingår inte i några projekt.

Fler medlemmar

Relaterade personer utifrån ämnesområde

Marie-Helene Bergstrand

RUS arbetsgrupp/Länsstyrelsen i Halland

Miljömålssamordnare

Jonna Nöjd

Botkyrka Kommun

Samhällsvägledare

Karina Birch

Högskolan Kristianstad

Universitetsadjunkt

Pia Lorenz

Fittjaskolan

Hem- och konsumentkunskapslärare

Tova Andersson

IVL Svenska Miljöinstitutet

Projektledare

Miriam Börjesson Rivera

KTH

Forskare

Maria Bolin

Skövde kommun

Kommunikativ samhällsplanerare

Carina Björndahl

BjörndahlsEKO

Trädgårdsmästare och biolog

Haben Tekie

RISE

Nationalekonom

Profilbild Katarina Jofjell)

Katarina Jofjell

Privat

-

Martin Westberg

Evolutionsmuseet

Intendent

Profilbild Charlotte Wedberg)

Charlotte Wedberg

Karlstads kommun

Miljöstrateg

Profilbild Vesna Djokic)

Vesna Djokic

CoSolutions with You AB, Västerås

Föreläsare och Utbildare om "Matens miljöpåverkan och mina matvanor - Från miljöångest till miljöglädje"

Dag Lestander

Naturvårdsverket

Projektledare

Åsa Åbom

Linköpings kommun

Utvecklingsstrateg inom social hållbarhet

Jannica Schelin

Norrköpings kommun

Processledare och koordinator

Profilbild Samuel Salzer)

Samuel Salzer

Beteendelabbet

Beteendestrateg

Penny Bergman

RISE

Forskare

Liv Balkmar

Energimyndigheten

Handläggare

Malin Liss Lundeberg

Dala Vatten och Avfall AB

Avfallshandläggare

Jessika Lagrelius

SLU

Kommunikatör

Christina schaffer

Stockholm University

Lärare/doktorand/konsult

Elinor Forssander

Höglundaskolan

Hem och konsumentkunskapslärare

Profilbild Erika Strömvall)

Erika Strömvall

Energimyndigheten

Projektledare

Hanna Bergman

Hållbart i Dalarna AB

VD

Marie Hannerstig

Naturskyddsföreningen

Skolutvecklare

Profilbild Malin Sundström)

Malin Sundström

Högskolan i Borås

Forskare/Docent

Peter Lönn

Växjö kommun

Friluftssamordnare

Sarah Johnstone

Göteborgsregionen

Regionplanerare

Profilbild Cathrin Lundqvist)

Cathrin Lundqvist

Konsumentverket

Avdelningschef på Konsumentverket

Isabella Viman

Sveriges Lantbruksuniversitet

Student

Åsa Granberg

Länsstyrelsen i Västerbotten

Klimatanpassningshandläggare

jan heyman

QED Demonstrandum AB

CEO

Karin Hansen

Naturvårdsverket

Forskningssekreterare

Åsa Valdemardotter

Region Sörmland

Miljöcontroller

Valter Stenberg

Konsumentnämnden

Ordförande

Caroline Mollmyr

Fristads AB

Product Manager

Elsa Fries

RISE / Skolmatsakademin

Verksamhetsledare

Mona Kårebring-Olsson

Ålands landskapsregering

Cirkulär ekonomi

Profilbild Ingela Dahlin)

Ingela Dahlin

Livsmedelsverket

Rådgivare Matsvinn

Profilbild Mia Carlevi)

Mia Carlevi

Uppsala kommun

Miljöhandläggare

Susanne Dahlberg

Länsstyrelsen Skåne

Miljöstrateg

Tobias Jansson

CircularEconomy.se

Omvärldsbevakare/föreläsare

Profilbild Olivia Whitehouse)

Olivia Whitehouse

Göteborgsregionen

Kommunikatör

Karolina Vannebäck

Föreningen Norden

Projektledare hållbarhetsprojekt

Ida Sjölund

Östersunds kommun

Avfallsstrateg

Kajsa Resare Sahlin

Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsassistent

Profilbild Anette Olovborn)

Anette Olovborn

SKR Sveriges Kommuner och Regioner

Tjänstedesigner / projektledare

Tiina Läärä

Preducto

vd

Jessie Torpner

Livsmedelsverket

Laboratorieingenjör

Bli medlem Logga in