Bli medlem

Profil för Rebecka

Rebecka Marklund

Organisation Energimyndigheten
Min yrkesroll Samhällsplanerare/Handläggare
Konsumentområde Transporter/mobilitet
Fokusområde Psykologi/beteende Vägledning/undervisning
Organisationstyp Statlig myndighet

Mina projekt

Personen ingår inte i några projekt.

Fler medlemmar

Relaterade personer utifrån ämnesområde

Profilbild Anna-Karin Hägglund)

Anna-Karin Hägglund

KRAV ekonomisk förening

Marknads- och regelutvecklare lantbruk

Elisabeth Sundlöv

Parkskolan

Lärare

Jenny Lagergren

Swedish Life Cycle Center

Projektledare

Anna-Karin Bilén

Länsstyrelsen Blekinge

miljömålssamordnare

Linda Birkedal

Lunds kommun

Miljöstrateg

Karin Hansen

Naturvårdsverket

Forskningssekreterare

Maria Suárez

Vision

Miljösamordnare

Susanne Dahlberg

Länsstyrelsen Skåne

Miljöstrateg

Lena Jönsson

Rise

Miljörevisor

Profilbild Maisa Young)

Maisa Young

Uppsala kommun

Miljöhandläggare i hållbar upphandling

Profilbild Sigrid Ilmander)

Sigrid Ilmander

A Win Win World

Social Media Coordinator

Lars Hallgren

SLU

Forskare/Universitetslektor

Profilbild Axum A Gandolff)

Axum A Gandolff

Idéla Kunskapscentrum, konsumentvägledning

Konsumentvägledare, jurist

Nina Köhler

Kläder och textil

Konsult

Profilbild Joanna Weiss)

Joanna Weiss

Huddinge kommun

Energi- och klimatrådgivare

Alexander Rudenstam

A-where

Inspiratör och "doer"

Elin Lindeberg

Göteborgs Stad

Konsumentrådgivare

Vuokko Rapeli

Thomasgymnasiet

Lärare

Profilbild Eva Holmgren)

Eva Holmgren

Konsumentverket

Utredare, Hållbarhetsenheten

Lena Eckerberg

Energikontor Sydost

Utvecklingschef

MARIA DE FATIMA DA SILVA SERRA

Universidade Federal do Rio Grande-FURG

lärare

Anita Lundström

Naturvårdsverket

Handläggare

Elisabeth Lidbaum

Miljö- och energidepartementet

Handläggare

Jonna Lindström

Energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivare

Jens Modéer

Hörby Kommun

Måltidschef

Profilbild Erika Gülich)

Erika Gülich

Nybro kommun

Klimatsamordnare

John Bylund

Umeå kommun

Trafikplanerare

Hanna Leife

Norrtälje kommun

Hållbarhetsstrateg

Isabella Viman

Sveriges Lantbruksuniversitet

Student

Anna Lindblom

Länsstyrelsen Västra Götaland

Upphandlare

Klas Hall

Kompetenspartner

Verksamhetsutvecklare

Agneta Sander

Borås Stad, Miljöförvaltningen

Förvaltningschef

Johanna Håkansson

Clas Ohlson AB

Compliance & Sustainability Specialist

Ingrid Elebrink

Storumans kommun, konsument Storuman

Konsumentvägledare

Profilbild Charlotte Wedberg)

Charlotte Wedberg

Karlstads kommun

Miljöstrateg

Maud Dolk

Stockholm Vatten och Avfall

Projektledare

Anne-Marie Rydström

IVL Svenska Miljöinstitutet

Projektledare

Ullrika Forsgren

Utbildning Gävle

Projektledare lärande för hållbar utveckling

Torbjörn Andersson

Textilhistoriska gruppen i Nyköping

Skribent

Liv Fjellander

IVL Svenska Miljöinstitutet

Projektledare hållbar konsumtion

Vera Telemo

Fyrbodal

Projektledare

Kristina Olsson

Olofströmshus AB

miljösamordnare

Carolina Frödin

-

Lärare

Lotta Ström

Länsstyrelsen Västerbotten

Miljömålshandläggare

Sverker Thorslund

BoKunskap

Ägare

Sara Lehman Svensson

Falköpings kommun

Miljöstrateg

Monica Lindmark

Piteå kommun

ekonomibiträde

Valter Stenberg

Konsumentnämnden

Ordförande

Maria Fredlund

Huddinge kommun

Energi- och klimatrådgivare

Ingrid Ahnlund Rode

Region Jämtland Härjedalen

Projektledare, regional utvecklingsledare för kommunal energi- och klimatrådgivning

Bli medlem Logga in