Bli medlem

Profil för Tommy

Tommy Persson

Organisation Länsstyrelsen Skåne
Min yrkesroll Miljöstrateg
Konsumentområde Transporter/mobilitet
Organisationstyp Länsstyrelse
Om mig

Jag arbetar med Länsstyrelsens miljömålsuppdrag som innebär: 1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet, 2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen, 3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och 4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen och i det regionala tillväxtarbetet

Mina projekt

Personen ingår inte i några projekt.

Fler medlemmar

Relaterade personer utifrån ämnesområde

Monika Martinsson

Deedster

CTO

Erik Lundberg

Centrum för turism, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

forskare, projektägare klimatsmartsemester.se

Profilbild Henriette Söderberg)

Henriette Söderberg

Miljöförvaltningen, Göteborgs stad

avdelningschef

sarah yegit

huddinge kommun

coach för energi och klimat

Monika Martinsson

Hållbart resande i ett växande Värmland

kommunikatör

Line Holmqvist

quality hotel 11

ass restaurangchef

Erika Weddfelt

Linköpings kommun

Miljöstrateg

Johan Drakenberg

Länsstyrelsen Värmland

Miljöledningshandläggare

Profilbild Jessica Andréason)

Jessica Andréason

Naturskyddsföreningen

Projektledare Handla Miljövänligt-kontoret

Alexandra Fleetwood

Fleetwood Gruppen AB

Utbildare

Profilbild Jenny Lundahl)

Jenny Lundahl

Jenny Lundahl Arkitektur AB

omställare, projektledare, arkitekt SAR/MSA

Profilbild Åsa Svenfelt)

Åsa Svenfelt

KTH

Docent i hållbar utveckling, programchef Mistra Sustainable Consumption

Profilbild Ylva Gullberg)

Ylva Gullberg

Region Örebro län

Utvecklingsledare

Profilbild Catrin Offerman)

Catrin Offerman

Komako AB

Journalist och konsult inom hållbarhet och kommunikation

Gittan Persson

Kulturmejan

Ordf.

Erika Andersson

Örebro kommun

Miljöstrateg

Lena Eckerberg

Energikontor Sydost

Utvecklingschef

Moa Gerklev

Region Kronoberg

Miljösamordnare

Susann Ask

Region Kronoberg

Verksamhetsutvecklare

David Tengerström

Energikontoret Västernorrland

Regionalutvecklingsledare

Mari Hultgren

Linköpings kommun

kommunalråd

Profilbild Jonas Höglund)

Jonas Höglund

Forshaga kommun

Klimatstrateg

Carin von Köhler

Knivsta kommun

Natur- och vattenvårdare

Beatrice Fahlkvist

L'Oréal Sverige AB

Regulatoriska, vetenkapliga samt hållbarhetsfrågor

Birgitta Hesselgren

Byängsskolan

lärare

Alex Trygg

Eco by Sweden AB

Teknisk säljare

Profilbild Anna Strannegård)

Anna Strannegård

Nudging Sweden

Medlemsansvarig

Susanne Beskow

föreningen svenskt mode

Designer

Roland Ekstrand

Svensk Klimatcertifiering

VD

Heinz Martini

Haga Mölndal Lastbilcentral

Miljö- och Kvalitetsansvarig

Ann-Christin Pålsson

IVL Svenska Miljöinstitutet

Senior projektledare

Cecilia Katzeff

KTH

Forskare

Tiina Läärä

Preducto

vd

Profilbild Caroline Dewoon Thorén)

Caroline Dewoon Thorén

Arbetsförmedlingen

Stab

Maria Thorson

Chalmers tekniska högskola

Doktorand

Petter Falk

Research Institutes of Sweden

Innovationsledare

Hanna Hellström

GR, Göteborgsregionens kommunalförbund

Regionplanerare med fokus på återvinning

Ida Bergkvist

Meridium AB

Projektledare

Katja Hagström

Region Örebro län, Energi och klimat

Utvecklingsledare

Profilbild Henric Barkman)

Henric Barkman

Karlstads kommun m.m.

Miljöstrateg, samhällsentreprenör, föreläsare

Bo Lång

Konsumentverket

Vägledare

Linda Lorentsson

Klockarskolan

Hem- och konsumentkunskapslärare

Åsa Granberg

Länsstyrelsen i Västerbotten

Klimatanpassningshandläggare

Christoffer Widell

Kungsbacka kommun

Konsumentrådgivare

Liv Balkmar

Energimyndigheten

Handläggare

Maria Olausson

Naturskyddsföreningen

Styrelsemedlem

Profilbild Dag Hansson)

Dag Hansson

Högsby kommun

Miljösamordnare

Profilbild Rosmarie Haapala)

Rosmarie Haapala

Lindesbergs kommun

Konsumentvägledare

Profilbild Kris Johnson-Jones)

Kris Johnson-Jones

Frilans

Kommunikatör

Profilbild Karolin Johansson)

Karolin Johansson

Skurups kommun

Hållbarhetssamordnare

Bli medlem Logga in