Bli medlem

Tommy Persson

Organisation
Länsstyrelsen Skåne
Min yrkesroll
Miljöstrateg
Arbetsområde
Transporter/mobilitet
Organisationstyp
Länsstyrelse
Om mig

Jag arbetar med Länsstyrelsens miljömålsuppdrag som innebär: 1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet, 2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen, 3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och 4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen och i det regionala tillväxtarbetet

Mina projekt

Personen ingår inte i några projekt.

Fler medlemmar

Relaterade personer utifrån ämnesområde

Mia Marklund

Karlstads kommun

Internationell strateg

Andreas Sävenstrand

Örebro kommun

Miljöstrateg

Sofia Norin

barn och ungdomsförvaltningen

Lärare

Fredrik Brändström

Energimyndigheten

Forskningshandläggare

Malin Brandt Smedberg

Konsumentrådgivningen Jönköpings kommun

Konsumentrådgivare

Susanne Dahlberg

Länsstyrelsen Skåne

Miljöstrateg

Sophie Wårdh

Semic

inköpare

Profilbild på Catrin Offerman)

Catrin Offerman

Komako AB

Journalist och konsult inom hållbarhet och kommunikation

Profilbild på Mathias Österdahl)

Mathias Österdahl

Region Värmland

Miljösamordnare

Profilbild på Kristina Westling)

Kristina Westling

Konsument Uppsala

Konsumentrådgivare

Åsa Jacobsson

Konsument Halmstad

Budget- och skuldrådgivare

Profilbild på Ulf Haraldsson)

Ulf Haraldsson

SIS, Swedish Standards Institute

Affärsområdeschef

Mikael KLintman

Lunds universitet

Professor

Profilbild på Karin Wallin)

Karin Wallin

Göteborgs stad

Projektledare, hållbara livsstilar

Karin Lundberg

Ronneby kommun

Miljösamordnare

Rickard Lejonhjärta

Föreningen Medveten Konsumtion

Projektledare och Nationell Samordnare för EkoGuiden

Profilbild på Johan  Sandström)

Johan Sandström

Umeå Kommun

Energi- och klimatstrateg

Emelie Emanuelsson

Storsthlm

Regional utvecklingsledare för Energi-och klimatrådgivningen

Profilbild på Klara Svensson)

Klara Svensson

Kungsbacka kommun

Hållbarhetssamordnare

Linda Svensson

Region Örebro län

Klimatstrateg

Jenny Lagergren

Swedish Life Cycle Center

Projektledare

Elisabeth Lidbaum

Miljö- och energidepartementet

Handläggare

Profilbild på Anna Laidla)

Anna Laidla

Borås Stad

Konsumenrådgivare

Monika Puch

Länsstyrelsen Skåne

Miljöstrateg

Sara Utter

...

Arbetsledare

Profilbild på Johan Jarelin)

Johan Jarelin

Konsumentverket

Utredare

Katrin Mccann

Dalslands miljö- och energiförbund

Miljöstrateg

Inger Edin

Örnsköldsviks kommun

Konsumentvägledare

Sara Nilsson

Miljöförvaltningen

Projektledare Klimatsmarta stockholmare

Jenny Lagergren

Swedish Life Cycle Center

Projektledare

Sara Rosander

Förskolan

Förskollärare

Profilbild på Kaper Aldrin)

Kaper Aldrin

KTH

Student

Linnea Olsson

Karlstads kommun

Koststrateg

Riikka Vilkuna

Eskilstuna kommun

Kommunstrateg

Profilbild på Lars Wiklund)

Lars Wiklund

Eskilstuna kommun

Kommunstrateg miljö

Profilbild på Fredrik Östlin)

Fredrik Östlin

off2off

Vd/samhällsentreprenör

Profilbild på Wiweka Howell)

Wiweka Howell

Finspångs kommun

Konsumentvägledare

Therese Silfverduk

Huddinge samhällsfastigheter

Miljöstrateg

Profilbild på Linnea Turnstedt)

Linnea Turnstedt

TEM

Hållbarhetskonsult

Jane Hjelmqvist

Finspångs kommun

Hållbarhetsstrateg

Linda Göransson

VASYD

Enhetschef verksamhetsutv. Avfall

Marketta Tiuraniemi

Utbildningsföretaget Plushållbart

Konsult

Eva Eiderström

Naturskyddsföreningen

chef

Profilbild på Karolin Johansson)

Karolin Johansson

Skurups kommun

Hållbarhetssamordnare

Sara Östberg

Skurups kommun

Energi- och klimatrådgivare

Monica Bergsten

Mark

miljöstrateg

Profilbild på Maisa Young)

Maisa Young

Uppsala kommun

Miljöhandläggare i hållbar upphandling

Jessica Lövdahl

Kultur och fritidsförvaltningen

Konsumentvägledare

Patrick Standfast

Karlstad Innovationpark Ek.för.

Creative Director

Ingrid Ahnlund Rode

Region Jämtland Härjedalen

Projektledare, regional utvecklingsledare för kommunal energi- och klimatrådgivning

Bli medlem Logga in