Bli medlem

Profil för Elin

Elin Lindeberg

Organisation Göteborgs Stad
Min yrkesroll Konsumentrådgivare
Konsumentområde Boende Hemelektronik Livsmedel Fritid Kläder och kroppsvård Transporter/mobilitet
Organisationstyp Kommun

Mina projekt

Personen ingår inte i några projekt.

Fler medlemmar

Relaterade personer utifrån ämnesområde

Cajsa Hagberg

Falu Energi & Vatten

Projektledare Cirkulär ekonomi

Sonja Andrén

Nevs

Sustainability Coordinator

Ragnar Lindén

Strängnäs kommun

Utredare med samordningsansvar för kollektivtrafiken

Profilbild Emma Sjögren )

Emma Sjögren

WSP

Konsult

Profilbild Louise Ek)

Louise Ek

Konsument Göteborg

Konsumentrådgivare

Ingela Roos

Castorskolan

Lärare hem och konsumentkunskap

Heinz Martini

Haga Mölndal Lastbilcentral

Miljö- och Kvalitetsansvarig

Rebecca Palosaari Fogler

Göteborgs Stad

Verksamhetschef

Katarina Crafoord

Örebro kommun

Hållbarhetssamordnare

Katja Hagström

Region Örebro län, Energi och klimat

Utvecklingsledare

Eve Roubinet

KRAV

marknads och regelutvecklare

Maria Ivarsson

Naturvårdsverket

Handsläggare

Rodrigo Muñoz

Planet Ventures

Head Catalyst of Startup Acceleration & Growth

Vuokko Rapeli

Thomasgymnasiet

Lärare

Inger Stevén

Uppsala

Dietist

Profilbild Sara Stjernholm)

Sara Stjernholm

LRF

Ekoexpert

Profilbild Sandra Viktor)

Sandra Viktor

Linköpings kommun

Miljösamordnare, Plankontoret

Profilbild Jennie Johansson)

Jennie Johansson

Reko-ring Gävle

Administratör

lGita Isaksson

Land@Strand i Påläng HB

ägare

Serina Ahlgren

RISE

Forskare

Kajsa Resare Sahlin

Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsassistent

Isabella Viman

Sveriges Lantbruksuniversitet

Student

Peter Bergström

Karlstad kommun

Miljöombud, Fritidsledare

Profilbild Catharina  Fyrberg)

Catharina Fyrberg

Fotograf Catharina Fyrberg AB

Fotograf med fokus på hållbar varumärkesstrategi

Ottar Kraemer

Västerås Stad

Konsumentjuridisk rådgivare

Friedrike Roedenbeck

Nämnden för hemslöjdsfrågor

kanslichef

Profilbild Marta Fallgren)

Marta Fallgren

Region Uppsala

Miljöchef

Emma Bengtsson

Helsingborgs stad

Projektledare

Nada Dabbour

SLU, Alnarp

Student

Profilbild Jennifer Davis)

Jennifer Davis

RISE

Forskare

Matilda Michélsen

Yggdrasil Miljömanagement

Miljökonsult, jurist

Rosanna Ljungren

A win win world

Projektledare

Jeanette Schlaucher

Länsstyrelsen Skåne

Enhetschef

Ann-Marie Dock Gustavsson

Jordbruksverket

Rådgivare

Profilbild Anette Olovborn)

Anette Olovborn

SKR Sveriges Kommuner och Regioner

Tjänstedesigner / projektledare

Sanija Celay Kasumi

Ängelholms kommun Kundtjänst

Konsumentrådgivare

Profilbild Lars  Boström)

Lars Boström

Konsumentverket

Webbsamordnare

Profilbild Jon Möller)

Jon Möller

Miljöförvaltningen, Stockholms stad

Projektledare, strateg, samordnare

Ann-Christin Pålsson

IVL Svenska Miljöinstitutet

Senior projektledare

Anders Wallinder

Energimyndigheten

Enhetschef Utsläppshandel och Drivmedel

Profilbild Elina Eriksson)

Elina Eriksson

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Biträdande lektor

Profilbild Andreas Engberg)

Andreas Engberg

Meridium AB

Utvecklare

Profilbild Linnea Turnstedt)

Linnea Turnstedt

TEM

Hållbarhetskonsult

Profilbild Christoffer Krewer)

Christoffer Krewer

RISE

LCA-expert

P-O Haster

Karlstad kommun

Miljöstrateg

Jacob Mild

Region Jönköpings län

Miljösamordnare

Linda Lorentsson

Klockarskolan

Hem- och konsumentkunskapslärare

Charlotte Sundvall

Riksidrottsförbundet

Projektledare

Pia Lorenz

Fittjaskolan

Hem- och konsumentkunskapslärare

Niklas Holmkvist

KnutHahnsskolan

Gymnasielärare

Bli medlem Logga in