Bli medlem

Profil för Milena

Milena Kraft

Organisation Uppsala Kommun
Min yrkesroll utvecklingsledare
Konsumentområde Boende Investeringar Hemelektronik Livsmedel Fritid Transporter/mobilitet
Organisationstyp Kommun

Mina projekt

Personen ingår inte i några projekt.

Fler medlemmar

Relaterade personer utifrån ämnesområde

Linda Svensson

Region Örebro län

Klimatstrateg

sara adjeoud

hållbar konsumtiom

elev

Hanna Svahn

Konsument Uppsala

Konsumentvägledare

Jessica Nyberg

Botkyrka kommun

Miljöutredare

Niene Mullink

Allakontorshotell Se

chef

Gunilla Blomquist

Miljö- och energidepartementet

Kansliråd och ansvarig för Generationsmål och Agenda 2030 på Miljödep

Profilbild Camilla Wester)

Camilla Wester

Enköpings kommun

Miljöstrateg

Profilbild Klara Svensson)

Klara Svensson

Kungsbacka kommun

Hållbarhetssamordnare

Ingemar Denfors

Rysseviken

Projekt Utvecklare

Profilbild Alexandra Bergling)

Alexandra Bergling

Konsumentverket

Utredare

Ida Bergkvist

Meridium AB

Projektledare

Matilda Michélsen

Yggdrasil Miljömanagement

Miljökonsult, jurist

Fredrik Andersson

Huddinge kommun

Energi- och klimatrådgivare

Jenny Lagergren

Swedish Life Cycle Center

Projektledare

Jessica Lövdahl

Utredningsenheten

Konsumentvägledare

Profilbild Tonie Wickman)

Tonie Wickman

Stockholms stad Kemikaliecentrum

projektledare

Christine Dahlgren

Mönsterås kommun

Miljöhandläggare

Per-Erik Larsson

194006051256

pensionär

Linnea Gunnarsson Knutsson

Linköpings kommun (hållbarhet och miljökommunikation)

Energi- och klimatrådgivare

Profilbild Anna Svanholm)

Anna Svanholm

Region Örebro län

Miljöstrateg

Fredrik Sidh

Sektionen för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola

Styrelseledamot, Administrativt ansvarig

Susanne Larsson

Högskolerestauranger AB

Produktchef och sortimentsansvarig

Profilbild Sofia Andersson)

Sofia Andersson

Uppsala kommun

Projektledare

Ida Cronebäck

Förskola

Förskollärare

Liselotte Schäfer Elinder

Karolinska Institutet

forskare

Elisabeth Sundlöv

Parkskolan

Lärare

Monika Staciwa

HV

Student

Profilbild Malin Lindquist Skogar)

Malin Lindquist Skogar

Konsumentverket

Enhetschef Hållbarhetsenheten

Profilbild Gustav Sandin Albertsson)

Gustav Sandin Albertsson

RISE Research Institutes of Sweden

Forskare

Linda Nilsson

Energi och klimatrådgivning i Blekinge

Energi och klimatrådgivare

Lena Ericsson

Miljökontoret

Miljöinspektör

Hannah Hall

Konsumentverket

Statistiker

Profilbild Ulrika Wedin)

Ulrika Wedin

Lunds kommun

Hållbarhetskommunikatör

Sze Yin Kwok

Blekinge Institute of Technology

Postdoktor

John Bylund

Umeå kommun

Trafikplanerare

Maria Thorson

Chalmers tekniska högskola

Doktorand

Lena Eckerberg

Energikontor Sydost

Utvecklingschef

Profilbild Åsa Svenfelt)

Åsa Svenfelt

KTH

Docent i hållbar utveckling, programchef Mistra Sustainable Consumption

Profilbild Sandra Viktor)

Sandra Viktor

Linköpings kommun

Miljösamordnare, Plankontoret

Beatrice Adolfsson

Jönköpings Kommun

Miljöingenjör

Beata Nilsson

Utveckling

Atbetsterapeut

Hanna Bergendahl

Effort Consulting

Konsult

Profilbild Jenny Almroth)

Jenny Almroth

Vilhelmina kommun

Kostchef

MARIA DE FATIMA DA SILVA SERRA

Universidade Federal do Rio Grande-FURG

lärare

Profilbild Catrin Offerman)

Catrin Offerman

Komako AB

Journalist och konsult inom hållbarhet och kommunikation

Profilbild Anita Falkenek)

Anita Falkenek

KRAV

VD

Profilbild Anna Laidla)

Anna Laidla

Borås Stad

Konsumenrådgivare

Maria Johansson

Energikontor Sydost

Kommunikatör

Profilbild Erika Strömvall)

Erika Strömvall

Energimyndigheten

Projektledare

Christina Karlsson

Coor

Kostekonom/ inköpsadmin.

Bli medlem Logga in