Bli medlem

Profil för Emma

Emma Hult

Organisation Miljöpartiet de gröna
Min yrkesroll Riksdagsledamot/lagstiftare
Konsumentområde Boende Transporter/mobilitet
Organisationstyp Annat

Mina projekt

Personen ingår inte i några projekt.

Fler medlemmar

Relaterade personer utifrån ämnesområde

Janeth Andersson

-

Rådgivare Miljö och Hållbar omställning

Profilbild Madeleine Appelgren)

Madeleine Appelgren

Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB

Redaktör

Profilbild Caroline Dewoon Thorén)

Caroline Dewoon Thorén

Arbetsförmedlingen

Stab

Profilbild Marta Fallgren)

Marta Fallgren

Region Uppsala

Miljöchef

Anders Wallinder

Energimyndigheten

Enhetschef Utsläppshandel och Drivmedel

Profilbild Klara Svensson)

Klara Svensson

Kungsbacka kommun

Hållbarhetssamordnare

Anita Forsnäsgård

Konsumentverket

Skolasamordnare

Annika Berge

Råd & Rön

journalist

Rebecca Holgersson

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Miljöledningssamordnare

My Holgersson

Karolinska Universitetssjukhuset

Miljösamordnare

Cecilia Tisell

Konsumentverket

Styrgrupp forum för miljösmart konsumtion

Andrea Norgren

SEI

Kommunikationschef samt projektledare

Profilbild Michael Martin)

Michael Martin

IVL Swedish Environmental Research Institute

Senior Researcher

Jenny Lagergren

Swedish Life Cycle Center

Projektledare

Sanna Rosell Ödén

FoodFighters

Co-founder

Profilbild Malin Sundström)

Malin Sundström

Högskolan i Borås

Forskare/Docent

Sara Andersson

Örebro kommun

Miljöstrateg

Luisa Beneduce

Lokalförvaltningen Göteborgs Stad

Energipedagog

Beata Nilsson

Utveckling

Atbetsterapeut

Sandra Lundberg

Student

Arkitekt MSA / Inredningsarkitekt

Josefin Smeds

Flens kommun

Miljöstrateg

Daniel Kindstrand

Startup

Journalist/Entreprenör

Maria Bolin

Skövde kommun

Kommunikativ samhällsplanerare

Profilbild Maria Nyquist)

Maria Nyquist

Konsumentverket

Beteendestrateg, Forum för miljösmart konsumtion

Profilbild Ulrika Neldorin)

Ulrika Neldorin

Ekogrönt från Torfolk gård

Samordnare

Sverker Thorslund

BoKunskap

Ägare

Henrik Grönberg

Högskolan i Borås, Science Park Borås

Kommunikatör

Cajsa Hagberg

Falu Energi & Vatten

Projektledare Cirkulär ekonomi

Profilbild Åsa Terent)

Åsa Terent

Hudiksvalls kommun

Miljöstrateg

jörgen larsson

Chalmers

Forskare

Susanne Beskow

föreningen svenskt mode

Designer

Profilbild Jonna Elofsson Bjesse)

Jonna Elofsson Bjesse

Medveten Konsumtion

Kommunikationsansvarig

Profilbild Åsa Svenfelt)

Åsa Svenfelt

KTH

Docent i hållbar utveckling, programchef Mistra Sustainable Consumption

Karolina Vannebäck

Föreningen Norden

Projektledare hållbarhetsprojekt

Malin Brandt Smedberg

Konsumentrådgivningen Jönköpings kommun

Konsumentrådgivare

Maria Fredlund

Huddinge kommun

Energi- och klimatrådgivare

Jannica Schelin

Norrköpings kommun

Processledare och koordinator

Ulrika Thorén

Forshaga kommun

energi- och klimatrådgivare/klimatstrateg

Profilbild Jessica Jeppson)

Jessica Jeppson

Region Örebro län

Kommunikatör

Fredrik Brändström

Energimyndigheten

Forskningshandläggare

Profilbild Ulrika Brunn)

Ulrika Brunn

Livsmedelsverket

Rådgivare och dietist

Erik André

Chalmers och Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad

Kommundoktorand

Profilbild Johan  Sandström)

Johan Sandström

Umeå Kommun

Energi- och klimatstrateg

Profilbild Ann-Jeanette Linderson)

Ann-Jeanette Linderson

Meridium

testare

Profilbild Elina Eriksson)

Elina Eriksson

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Biträdande lektor

Profilbild Kris Johnson-Jones)

Kris Johnson-Jones

Frilans

Kommunikatör

Emma Tideström

Karlstads kommun

Miljöhandläggare

Profilbild Lena Långdahl)

Lena Långdahl

Konsument Skellefteå

Konsumentvägledare

Profilbild Wiweka Howell)

Wiweka Howell

Finspångs kommun

Konsumentvägledare

Hanna Svahn

Konsument Uppsala

Konsumentvägledare

Bli medlem Logga in