Bli medlem

Profil för Henrik

Henrik Grönberg

Organisation Högskolan i Borås, Science Park Borås
Min yrkesroll Kommunikatör
Konsumentområde Boende Kläder och kroppsvård
Fokusområde Forskning/statistik Innovation/design Kommunikation/marknadsföring Strategi/ledning
Organisationstyp Statlig myndighet
Om mig

Jag är kommunikatör för konferensen Nationell verkstad2019, som vi ska arrangera här på Science Park Borås 23-24 oktober, om hållbara livsstilar, därför är jag medlem i detta forum för att lära och bygga nätverk!

Mina projekt

Personen ingår inte i några projekt.

Fler medlemmar

Relaterade personer utifrån ämnesområde

Pernilla Bodin

Växjö kommun

verksamhetsutvecklare för hållbar utveckling

Emma Stenberg

Region Halland

Regional utvecklingsledare för Energi- och klimatrådgivare

Donghui Yang

SE556447039001

Inköpare

Amelie Johansson

Region Uppsala

Handläggare/Miljösamordnare

Maria Bolin

Skövde kommun

Kommunikativ samhällsplanerare

Silvia Llorens Chillón

Oberoende

Jurist

Profilbild Sharon Lavie)

Sharon Lavie

Ikano Bank

Familjeekonom

Heather Schoonover

Lund University IIIEE

Doktorand

Johan Drakenberg

Länsstyrelsen Värmland

Miljöledningshandläggare

Bo Lång

Konsumentverket

Vägledare

Elena Dawkins

Stockholm Environment Institute

Research Fellow

Profilbild Anders Åkerlund)

Anders Åkerlund

Deedster

medgrundare

Niklas Holmkvist

KnutHahnsskolan

Gymnasielärare

Cecilia Katzeff

KTH

Forskare

Niklas Revenhäll

SV-Teknik AB

VD

Ellen Lindberg

Habo och Mullsjö kommuner

Miljökonsult

Profilbild Wiweka Howell)

Wiweka Howell

Finspångs kommun

Konsumentvägledare

Nina Köhler

Kläder och textil

Konsult

Jenina Dahlberg

Sveriges Konsumenter

Kommunikatör och kampanjansvarig

Janeth Andersson

-

Rådgivare Miljö och Hållbar omställning

Profilbild Mia Magnusson)

Mia Magnusson

Borås Stad

Miljöutredare

Profilbild Johan  Sandström)

Johan Sandström

Umeå Kommun

Energi- och klimatstrateg

Profilbild Madeleine Appelgren)

Madeleine Appelgren

Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB

Redaktör

Charlotte Sundvall

Riksidrottsförbundet

Projektledare

Jessika Lagrelius

SLU

Kommunikatör

Hildur Ingvason

Göteborgs Stad

Utredare

Åsa Stenmarck

IVL svenska miljöinstitutet

Forskare

Ellinor Chamoun

ABF Södra Småland

projektledare

Profilbild Emma Sjögren )

Emma Sjögren

WSP

Konsult

Sofia Enholm

Nätverket bärkraft.ax

Hållbarhetslots

Linda Birkedal

Lunds kommun

Miljöstrateg

Linda Glad

Birkagatan Ett

Hållbarhetsspecialist

Louise Ungerth

Ungerth & Co

Konsult

Nina Ramsauer

kommun

miljöstrateg

Linnéa Andersson

Västra Götalandsregionen

Projektledare hållbart resande

Sofia Svebrant

Region Uppsala/Akademiska sjukhuset

Miljösamordnare

Profilbild Ulf Haraldsson)

Ulf Haraldsson

SIS, Swedish Standards Institute

Affärsområdeschef

Jacob Holgersson

Ludvika

Miljösamordnare/Energi och klimatrådgivare

Profilbild Johanna Lindblad)

Johanna Lindblad

Science Park Borås

Samordnare för Design för en hållbar livsstil inom Klimat 2030

Jenny Lagergren

Swedish Life Cycle Center

Projektledare

Kajsa Resare Sahlin

Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsassistent

Profilbild Lars Edman)

Lars Edman

Naturvårdsverket

Webbredaktör

Profilbild Jon Möller)

Jon Möller

Miljöförvaltningen, Stockholms stad

Projektledare, strateg, samordnare

Caroline Ankarcrona

IVA

Projektledare

Anna Sjöberg

Nord DDB kommunikationsbyrå

Projektledare

Ida Björkefall

Naturvårdsverket

Handläggare

Hans Wrådhe

Naturskyddsföreningen i Flen

Pensionär

Profilbild Magnus Gustafsson)

Magnus Gustafsson

Dristig Kommunikation

Beteendedesigner

Bo Larsson

Privatperson

Testare

Profilbild Forum för miljösmart konsumtion, sekretariatet)

Forum för miljösmart konsumtion, sekretariatet

Konsumentverket

Facilitator

Bli medlem Logga in