Bli medlem

Monya Axelsson

Organisation
Petrus Magni Skola
Min yrkesroll
Lärare i Hem- och Konsumentkunskap
Arbetsområde
Boende Investeringar Hemelektronik Livsmedel Fritid Kläder och kroppsvård Transporter/mobilitet
Organisationstyp
Kommun

Mina projekt

Personen ingår inte i några projekt.

Fler medlemmar

Relaterade personer utifrån ämnesområde
Profilbild på Britta Florén)

Britta Florén

RISE Research Institutes of Sweden

Projektledare

Maria Strid

Myndigheten för yrkeshögskolan

Utbildningshandläggare

Johan Windfäll

Älvkullen

Lärare

Nina Ramsauer

Falköpings kommun

Miljöstrateg

Louise König

Egen

Konsult

Erika Weddfelt

Linköpings kommun

Miljöstrateg

Mia Marklund

Karlstads kommun

Internationell strateg

Ann Molin

Arbetsförmedlingen

Projektledare Hack for Sweden

Emma Loots

Ms.

Student

Niklas Revenhäll

SV-Teknik AB

VD

Profilbild på Karin Hedström)

Karin Hedström

Cantry AB

Projektledare

Profilbild på Hanna Zetterberg)

Hanna Zetterberg

Mistra Sustainable Consumption

Kommunikationsansvarig

Erik André

Chalmers och Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad

Kommundoktorand

Johanna Niiranen

Statens institutionsstyrelse

Lärare

Linda Birkedal

Lunds kommun

Miljöstrateg

Andreas Nilsson

Psykologiska institutionen GU

Forskare

Ann-Christin Pålsson

IVL Svenska Miljöinstitutet

Senior projektledare

Klas Waldenström

Sida

Rådgivare partnerskap och innovation

Martin Westberg

Evolutionsmuseet

Intendent

Profilbild på Jonas Höglund)

Jonas Höglund

Forshaga kommun

Klimatstrateg

Linda Göransson

VASYD

Enhetschef verksamhetsutv. Avfall

Sara Utter

...

Arbetsledare

Profilbild på Lars Edman)

Lars Edman

Naturvårdsverket

Webbredaktör

Ingrid Ahnlund Rode

Region Jämtland Härjedalen

Projektledare, regional utvecklingsledare för kommunal energi- och klimatrådgivning

Lise-Lotte Anglén

Tyresö kommun

Informatör

Hanna Svahn

Konsument Uppsala

Konsumentvägledare

Katarina Bååth

Örebro universitet

Jämlikhetsutvecklare

Cajsa Hagberg

Falu Energi & Vatten

Projektledare Cirkulär ekonomi

David Freundt

Studieförbundet NBV

Verksamhetsutvecklare

Susanne Dahlberg

Länsstyrelsen Skåne

Miljöstrateg

Profilbild på Olivia Whitehouse)

Olivia Whitehouse

Göteborgsregionen

Kommunikatör

Ulla Nordström

Livsmedelsverket

Avdelningschef

Gunilla Blomquist

Miljö- och energidepartementet

Kansliråd och ansvarig för Generationsmål och Agenda 2030 på Miljödep

Camilla Norrgård Sundberg

Oxelösunds kommun

Miljöstrateg

Ann-Marie Dock Gustavsson

Jordbruksverket

Rådgivare

Profilbild på Elina Eriksson)

Elina Eriksson

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Biträdande lektor

Profilbild på Lars  Boström)

Lars Boström

Konsumentverket

Webbsamordnare

Eva Ahlner

Naturvårdsverket

Policy hållbar konsumtion och produktion

Jörgen Naalisvaara

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Miljömålssamordnare

Niklas Ingerstedt

Arboga kommun Samhällsbyggnad

Kartassistent

Profilbild på Fredrik Östlin)

Fredrik Östlin

off2off

Vd/samhällsentreprenör

Göran Hansson

Bygg- och miljökontoret

Bygg- och miljöchef

carina mathiasson

Lindholmens tekniska gymnasium

lärare

Milena Kraft

Uppsala Kommun

utvecklingsledare

Beatrice Fahlkvist

L'Oréal Sverige AB

Regulatoriska, vetenkapliga samt hållbarhetsfrågor

Rosanna Ljungren

A win win world

Projektledare

Profilbild på Fredrik Holm)

Fredrik Holm

Fredrik Holm Information AB

föreläsare, utredare, skribent

Christer Alnebratt

Socialdemokraterna Ksrlstad

Fritids Politiker

Monika Bubholz

Karlstads kommun

Politiker

Kristoffer Ekberg

Statens museer för Världskultur

Researcher/intendent

Bli medlem Logga in