Bli medlem

Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden

Publicerad 8 maj 2018

Projektet arbetar för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Med nytänkande affärsrelationer och affärsmodeller har projektet i ett tidigare projekt (”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 2”) visat att det går att förena stark konkurrenskraft med en mer hållbar samhällsutveckling.

Nu vill vi riva branschgemensamma hinder så att cirkulära möbelflöden blir ett lika stolt som självklart inslag inom den svenska möbelindustrin!

Läs mer på www.cirkularitet.se

Resultat

Läs mer på projektets hemsida

Läs mer om projektet

Kontaktperson

Bli medlem Logga in