Bli medlem

Bilsvar.se med klimatindex

Uppdaterad 30 januari 2020

Projektet har ingått i aktivitetsplanen för Miljömålsrådet och syftet var att "Utveckla Bilsvar – underlätta för konsumenter att jämföra bilmodellers miljöprestanda."

Bilsvar.se är en reklamfri och oberoende tjänst. Du kan jämföra olika bilmodeller avseende ekonomi, miljö, säkerhet och teknik. Du kan söka bland över 50 000 bilmodeller, både nya och begagnade, och sortera fram ett antal som passar just dina krav.

Vi har byggt om den befintliga webbplatsen (Bilsvar.se) med ett tydligare miljöfokus. Vi har tagit fram ett klimatindex, där den faktiska klimatpåverkan för varje bil redovisas.

Klimatindex är en beräkning av varje bilmodells klimatpåverkan över hela livscykeln. Endast bilens driftsfas ingår, ej tillverkning och skrotning. Uträkningarna grundas på Energimyndighetens årliga sammanställningar av drivmedlets sammansättning i kombination med testkörning enligt körcykeln.

Klimatindex och övriga miljövärden visas först i all listning. Detta för att nudga konsumenter till att göra ett mer klimatvänligt val vid köp av nyare bil.

Resultat

Projektet utvärderas löpande.

Om projektet

Projektet syftade till att bygga om den befintliga webbplatsen (Bilsvar.se) med ett tydligare miljöfokus. Vi har tagit fram ett klimatindex, där den faktiska klimatpåverkan för varje bil redovisas.

Läs mer om projektet

Kontaktperson

Bli medlem Logga in