Bli medlem

Cykelkampanjen #brytupp

Publicerad 6 december 2018

Kampanjen Bryt upp handlar om att få fler att cykla utan pekpinnar. Istället för att framhålla argument som hälsa, miljö och ekonomi har vi satsat på att fånga den genuina frihetskänslan som många känner i sin relation till cykling.

Resultat

Kampanjmätningen visar att kampanjen har haft effekt:

•54 procent av de tillfrågade som har uppmärksammat kampanjen svarade att den lockade till att cykla. Bland män var motsvarande siffra 61 procent.
•63 procent har reflekterat över sina resvanor och bland kvinnor var den siffran 77 procent.
•18 procent har antingen testat att ta cykeln oftare eller testat att hyra en U-bike lådcykel.

Läs mer om projektet

Kontaktperson

Bli medlem Logga in