Bli medlem

Den koldioxidsnåla platsen

Uppdaterad 2 oktober 2019

Den koldioxidsnåla platsen var under 2016-2019 ett klimatprojekt som vill göra det enklare för Umeås invånare att göra hållbara val i vardagen och minska sin klimatpåverkan från resor, boende och konsumtion.

Det har vi gjort genom att
- testa nya sätt att arbeta med klimatfrågor i kommunen 
- ta reda på Umeåbornas klimatpåverkan och visualisera den
- ta del av andras kunskap och dela våra erfarenheter med andra. 

www.umea.se/CO2platsen

Resultat

Projektet har bedrivit en bredd av aktiviteter rörande hållbart resande, boende och övrig konsumtion, allt från bilfria familjer, energifokus i skolan, hållbara restauranger i nätverk och seminarier för bostadsrättsföreningar. Vi har även utvecklat nya kunskapsunderlag såsom en beräkning av det lokala klimatavtrycket.

Projektets resultat finns beskrivna i korta animerade filmer, sammanfattande rapport på svenska och engelska samt på vår websida. Ta gärna kontakt med oss om ni vill få ytterligare fördjupad information.

Kontaktperson

Medverkande personer

Bli medlem Logga in