Bli medlem

Det goda livet

Publicerad 18 oktober 2018

Det goda livet är ett beteendeförändringsprojekt där fem familjer i byn Ludvigsborg, Hörby kommun, kommer undersöka hur de kan ha en mer hållbar och klimatsmart vardag utan att behöva göra avkall på sitt ”goda liv”. Många tror nämligen att en klimatsmart vardag per automatik innebär uppoffringar från det som är härligt i livet medan vi istället menar att sådant som innebär en klimatsmart livsstil samtidigt kan bidra till både bättre hälsa och livskvalitén. Till sin hjälp har familjerna i projektet en psykolog, en kock och en ekonomisk rådgivare som coachar och inspirerar dem i sina beteendeförändringar. Det goda livet är ett pilotprojekt där vi också kommer kartlägga förändringsmekanismer och drivkrafter hos familjerna för att ha som underlag för en uppskalning av projektet till nationell nivå. Projektet kommer röra allt som handlar om en familjs vardag, där mycket på olika sätt går att koppla till konsumtion, vare sig det handlar om konsumtion av mat, prylar, transport osv.

Vår tro och förhoppning är att projektet kommer mynna ut i både ett minskat klimatavtryck samt en högre upplevd livskvalitet hos familjerna i projektet. I både början och i slutet av projektet mäts familjernas klimatavtryck via Svalna samt deras upplevda livskvalitet för att se om vi projektet ger resultat. Även specifika beteendeförändringar kommer under projektets gång kartläggas.

Projektet pågår fram till februari 2019.

Kontaktperson

Medverkande personer

Bli medlem Logga in