Bli medlem

Enkät Exempel på hållbar konsumtion

Uppdaterad 29 april 2019


Hej!

Ta fem minuter och medverka till kartläggning av vad hållbar konsumtion kan innebära!

MISTRA Sustainable Consumption är ett forskningsprogram som leds av KTH och som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige. Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, heminredning och semestrande.

Syftet med denna enkät att samla in exempel på praktiker, vanor, tjänster, produkter och andra typer av initiativ som kan anses vara mer miljömässigt och/eller socialt hållbara jämfört med vad som utgör mittfåran i Sverige idag. Informationen som samlas in via denna enkät är del av en bred kartläggning av potentiellt hållbar konsumtion som kommer att ligga till grund för kommande forskningsarbete inom programmet.

Enkäten har fem frågor som fylls i anonymt och beräknas ta 5 minuter att fylla i. Fyll i era svar senast 26 september!

Mer info och länk till enkäten här: https://sv.surveymonkey.com/r/Z5LHKZL

Kontaktperson

Bli medlem Logga in