Bli medlem

F/ACT Movement

Uppdaterad 24 april 2020

F/ACT Movement är ett projekt från Göteborgsregionen och Science Park Borås som som handlar om att främja en mer hållbar produktion och konsumtion av mode och textil. F/ACT Movement inspirerar konsumenter till att göra mer hållbara modeval och att använda det som redan finns i garderoben. Detta görs genom lokala aktiviteter som arrangeras i samarbete med kommuner, samt genom sociala medier där lokala ambassadörer (så kallade f/activister) sprider inspiration om hur de själva skapar en hållbar garderob. Dessutom stöttar projektet företag och entreprenörer som vill utveckla hållbara och cirkulära produkter och tjänster, utifrån de behov som den nya, medvetna konsumenten har och med miljönytta i fokus.

Om projektet

F/ACT Movement syftar till att främja hållbar konsumtion av mode, textil och inredning samt att inspirera och främja affärsutveckling som stödjer hållbara livsstilar i linje med cirkulär ekonomi.
Projektet bygger på erfarenheter från den framgångsrika pilotomgången av F/ACT Movement från 2019. Centralt i projektet är F/ACT Movements instagramkonto som är navet för kommunikationen och det skifte som F/ACT Movement kan bidra med för en mer hållbar modekonsumtion som livsstilkoncept.

I det nya projektet kommer deltagande kommuner arrangera publika aktiviteter där kommuninvånarna kan inspireras och erbjudas möjlighet att testa mer hållbar modekonsumtion. Parallellt kommer nya "F/ACTivister" rekryteras i de deltagande kommunerna och bli ambassadörer för mer hållbar livsstil kopplat till mode. F/ACTivistAmbassadörerna kommer avstå från inköp av nyproducerad textil och testa alternativa mer hållbara sätt att aktivera sina garderober genom regelbundna träffar med inbjudna experter och inspiratörer som håller föreläsningar, workshops och samtal. För att genomföra detta kommer projektet skapa lokala noder i de deltagande kommunerna, som kommer arrangera de lokala factivist-träffarna.

Mellan träffarna kommer f/activisterna få utmaningar om hur de ska aktivera sina garderober i vardagen. Resultaten från f/activisternas resa kommer kommuniceras i sociala medier för att påverka fler personer att förändra sina konsumtionsbeteenden och på så sätt skapa medvetenhet om och ökad efterfrågan på mer hållbara lösningar för mode och textil. Detta skapar incitament för företag att utveckla nya produkter och tjänster i linje med uppkomsten av nya konsumtionsbeteenden vilket skulle kunna gynna Sveriges textilbransch genom ökad konkurrens och minskad miljö- och klimatpåverkan.

Målen med F/ACT Movement är bland annat att öka allmänhetens kunskap om miljö- och hälsoutmaningar kopplat till produktion och konsumtion av textil, minska andelen textil i restavfallet, främja medveten konsumtion och mer hållbara affärsutveckling samt innovation inom mode, textil och inredning. Långsiktigt ska F/ACT Movement bidra till att medveten konsumtion blir ett självklart livsstilsval för majoriteten av Sveriges konsumenter vilket kan bidra till de globala hållbarhetsmålen och på sikt även EUs kommande textil-satsningar.

Syfte
Syftet med F/ACT Movement är att främja medveten konsumtion genom att inspirera konsumenter till att göra mer medvetna konsumtionsval.F/ACT Movement bidrar till ökad resurseffektivisering genom att kläders livslängd och användning ökar, och därigenom minskas andelen textilavfall i restavfallet.

F/ACT Movement skapar också incitament för utvecklingen av mer hållbara affärsmodeller och en mer resurseffektiv värdekedja för mode och textil.


Långsiktiga effektmål
• Mer medveten konsumtion – fler tjänster och upplevelser kopplade till exempelvis användning, lagning och uppdatering av produkter
• Minskat textilavfall i restavfallet
• Ökad kunskap och medvetenhet om textilindustrins miljö och hälsopåverkan
• Positiv attityd till mer hållbara mode- och textilalternativ
• Skapa efterfrågan på nya mer hållbara affärsmodeller och innovationer

Detta leder långsiktigt till att mer hållbar konsumtion är det självklara livsstilsvalet för den breda massan modekonsumenter.

Läs mer om projektet

Kontaktperson

Det här projektet behöver hjälp med:

Kunskap

Det här projektet behöver fylla på med mer kunskap. Låter projektet intressant och du har möjlighet att engagera dig - kontakta projektet och hör efter om du kan hjälpa till!

Bli medlem Logga in