Bli medlem

Förstudie - Lokal livsmedelsstrategi Malmö

Publicerad 23 januari 2019

Förstudiens syfte är att titta på intresset och möjligheterna för att skapa en lokal livsmedelsstrategi i Malmö genom ett partnerskap bestående av olika sektorer.

Resultat

Intresset och möjligheten för samverkan är väldigt stark bland aktörer i staden för att skapa hållbara matstrategier tillsammans. Vi vet vilka som är de viktigaste frågorna för detta och vår framtida matarbete i staden är påbörjad. En handbok om arbetsprocessen och förstudien finns tillgängligt fritt för alla att inspireras av. Kontakta mig gärna.

Kontaktperson

Bli medlem Logga in