Bli medlem

Förstudie nationalpark Bästeträsk

Uppdaterad 23 oktober 2018

Förstudien har kartlagt förutsättningarna för att bilda en ny nationalpark på norra Gotland.
Området är detsamma som uppmärksammats som "Ojnareskogen".
Här har konflikten mellan exploatering av naturresurser för konsumtion och export och långsiktigt användande ställts på sin spets.
Kalkindustrin vill göra irreversibla ingrepp i ett område med unika naturvärden och höga rekreationsmöjligheter.
Vem bestämmer vad som konsumeras av våra naturresurser?
Vilka intressen är starkast när vi förhåller oss till gemensamma ekosystem och biologisk mångfald.
I projektet har vi träffat och samtalat med närmare 200 människor. Vi har använt oss av korta filmer för att förmedla resultaten från förstudien.

Kontaktperson

Bli medlem Logga in