Bli medlem

Hållbar affärsmodell för hantering av förbrukade textilier

Uppdaterad 18 februari 2019

Textilindustrin är den näst mest förorenade branschen i världen. Det är bara oljeindustrin som har större påverkan. I tillverkningen av textilier går det åt stora mängder vatten, kemikalier och energi. Om vi bara kunde ta hand om de textilier som redan producerats på ett mer ansvarsfullt sätt och återanvända de textilier som vi redan konsumerat skulle vi kunna minska textiliernas klimatpåverkan avsevärt.

Med det här projektet, som fokuserar på hantering av textilier, vill vi hitta en affärsmodell som bidrar till en cirkulär ekonomi och som ökar incitamenten för kommunerna att bidra till en hållbar utveckling gällande textilier. Målet är att skapa förutsättningar för att både offentlig och privat sektor på kommunnivå ska kunna samverka på ett sätt som gynnar en hållbar hantering av textilier. Att ta bättre hand om de textilier som vi redan köpt är den mest effektiva miljöåtgärden.

Genom projektet vill vi öka samarbetet och interaktionen mellan kommuner och privata och offentliga aktörer. En del av projektet går även ut på att informera om textiliers negativa påverkan på miljön. Vi kommer också att informera om resultatet från projektet, dels för att uppmuntra invånare att i större utsträckning hantera sina avlagda textilier på ett ansvarsfullt sätt men också för att inspirera kommuner till att satsa på en omställning till cirkulär ekonomi.


Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att den offentliga och privata sektorn på kommunnivå ska kunna samverka och gynna en hållbar hantering av textilier.

Kontaktperson

Bli medlem Logga in