Bli medlem

Hållbar arbetspendling

Publicerad 16 april 2018

Utlåning av ellastcyklar, elcyklar och elbilar till personer som arbetspendlar i kommunen. Fokus har även legat på att hitta familjer/personer som skjutsar sina barn på väg till skolan. Projektet körs årligen från 2017 till 2020. Under 2017 anmälde över 100 personer intresse av att delta i projektet.

Resultat

Under 2017 finansierades projektet av Energimyndigheten och kördes i två mindre kommuner. Över 140 anmälde intresse att delta och av dem så deltog ca 60 personer. De minskade tillsammans över 700 kg Co2 utsläpp genom att delta i projektet. Projektet spreds även av Utrikesdepartementet som ett exempel hur Sverige arbetar med Agenda 2030 mål nummer 13: Bekämpa klimatförändringen.

Kontaktperson

Medverkande personer

Bli medlem Logga in