Bli medlem

Hållbara livsstilar - genomförande, utvärdering & lärande

Uppdaterad 29 maj 2019

I broschyren Hållbara livsstilar: den lokala rådigheten kan du läsa om vad begreppet hållbara livsstilar innebär, varför det är viktigt och vilket handlingsutrymme kommuner och regioner har i arbetet för hållbar samhällsutveckling. Broschyren bygger på livsstilshjulet som i sin tur består av olika livsstilskategorier som påverkar hållbar utveckling.

Projektet har dessutom tagit fram ett stöd för att bättre kunna utvärdera effekter av insatser för hållbara livsstilar. Vi har också tagit fram ett workshopmaterial för att planera insats och utvärdering samtidigt. Stort fokus ligger på lärande, både från forskning, deltagande kommuner, tidigare projekt och befintliga metoder.

Resultatet lanserades i januari 2019 på goteborg.se/hallbaralivsstilar


Läs mer om projektet

Kontaktperson

Medverkande personer

Bli medlem Logga in