Bli medlem

Hållbara Västerbotten - Åtgärdsprogram med miljömålen i sikte

Uppdaterad 20 maj 2019

För att öka takten i arbetet med att förbättra miljötillståndet i Västerbotten drar vi igång ett nytt reviderat åtgärdsprogram. Syftet är att ge stöd för prioriteringar av miljöförbättrande åtgärder, men framför allt inspirera till att göra goda insatser.

Programmet fungerar som en verktygslåda med 122 konkreta åtgärdstips till företag, kommuner, organisationer, föreningar, myndigheter och skolor för att ett steg i taget jobba mot ett bättre miljötillstånd. Det är en blandning av stort och smått för att alla som vill ska kunna bida.

Åtgärderna är utformade tillsammans med experter inom olika områden och utifrån synpunkter från flera olika aktörer i länet. De är uppdelade i kategorierna Hållbar konsumtion, livsstil och hälsa, Hållbar samhällsplanering samt hållbart byggande och förvaltande, Hållbart resande och energieffektiva transporter, Hållbara natur- och kulturmiljöer, samt Hållbara vatten för att på enklast vis kunna navigera till de insatser som lämpar sig för olika verksamheter.

De som deltar i åtgärdsprogrammet anmäler de aktiviteter som de vill göra till Länsstyrelsen. Vi följer sedan upp det årligen, och lyfter upp goda insatser som görs som inspiration för andra i Västerbotten. Vi hoppas verkligen att många vill hoppa på tåget och antingen påbörja eller fortsätta miljöarbetet i sin verksamhet. Fler behöver göra mer.

Läs mer om projektet

Uppladdade dokument

Kontaktperson

Medverkande personer

Bli medlem Logga in