Bli medlem

Hållbart resande i ett växande Värmland

Publicerad 19 september 2018

Hållbart resande i ett växande Värmland är ett treårigt projekt med fokus på att skapa bättre möjligheter för gröna transporter i regionen.

Projektet är uppdelat i tre delprojekt som arbetar för ökad tillväxt. Projektet vill bidra till fler och starkare företag, ökad livskvalitet och minskad miljöpåverkan genom att fler går, cyklar och åker kollektivt.

Via samverkan mellan privata och offentliga aktörer arbetar vi med analyser, erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och förankring av metoder. Utöver det arbetar vi med att införa och tillämpa mobility managementåtgärder i både tidig samhällsplanering och befintlig verksamhet.

FOKUS LIGGER PÅ:
- Hållbart resande som skapar förutsättningar för fler och starkare företag
- Bättre livskvalitet genom minskad miljöpåverkan och positiva hälsoeffekter
- Ökad jämställdhet och integration i projektets aktiviteter
Stärkt kompetens inom området hållbart resande

PROJEKTETS ÖVERGRIPANDE MÅL ÄR:
Andelen hållbara persontransporter ska öka för att därigenom bidra till långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.

PROJEKTET DRIVS I TRE DELPROJEKT:
Delprojekt 1: Hållbar samhällsplanering – mobility management i tidiga planprocesser
Delprojekt 2: Hållbara arbetsresor – att resa hållbart till, från och i arbetet
Delprojekt 3: Hållbara handelsresor – att resa hållbart till och från handeln

Projektet får stöd av Tillväxtverket ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Resultat

Ett flertal tjänster har utvecklats, genomförts och utvärderats både inom samhällsplanering, handel och arbetsgivare.

Kontaktperson

Bli medlem Logga in