Bli medlem

Hållbart såklart!

Publicerad 19 februari 2020

Projekt för att ta fram ett användbart skolmaterial om hållbar konsumtion, konsumenträttigheter och privatekonomi.

Resultat

Ett omfattande och flexibelt skolmaterial som består av sex fristående filmavsnitt, 24 färdiga lektioner och sex digitala quiz.

Om projektet

2017 fick Konsumentverket i uppdrag att stimulera till mer miljösmarta konsumtionsmönster. En del i genomförandet har varit att utveckla ett nytt skolmaterial om hållbar konsumtion som förmedlar kunskap, motiverar och inger elever hopp inför framtiden. Skolmaterialet är utformat för undervisning i hem- och konsumentkunskap, årskurs 7-9. I materialet ingår filmavsnitt och lektionsupplägg i en helt ny lektionsbank.

Läs mer om projektet

Kontaktperson

Medverkande personer

Bli medlem Logga in