Bli medlem

Insatser för ökad säker cykling

Publicerad 28 juni 2018

På websidan lyfter vi fram inspirerande beteendepåverkande insatser för ökad och säker cykling.
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/cykeltrafik/okatcyklande.15873.html
Dessutom finns där mycket kunskap att inhämta om hur man bäst genomför en sådan insats, vad man ska tänka på samt tips för uppföljning.

Resultat

Allt material finns på hemsidan
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/cykeltrafik/okatcyklande.15873.html

Kontaktperson

Bli medlem Logga in