Bli medlem

Kampanjen Textilsmart

Publicerad 23 maj 2019

Kampanjen Textilsmart ska inspirera konsumenterna att göra medvetna val kring kläder och textil. Syftet är att höja kunskapen om miljöpåverkan i alla led från det att kläder och textilier produceras, säljs, används tills de återvinns och slängs.

Om projektet

Textilsmart är ett treårigt regeringsuppdrag, 2018-2020. Naturvårdsverket ska ansvara för att informationsinsatser genomförs för att öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier, genom till exempel ökad återanvändning och återvinning.

Kampanjen kommer att synas digitalt genom instagram, flera olika korta filmer och en kampanjsajt.

Kontaktperson

Medverkande personer

Bli medlem Logga in