Bli medlem

Karlstad delar/ Sharing town

Publicerad 20 december 2019

Karlstad delar genomförs inom ett nationellt projektet kallat Sharing Cities Sweden. Sharing Cities Sweden utvecklar testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, och innehåller även fem strategiska projekt. Karlstad delar kommer särskilt att bidra till det nationella projektet genom att utforska hur delningsekonomin kan utvecklas i små- och medelstora städer, inte bara i stadskärnorna.

Karlstads arbete drivs i tre delprojekt:

Utveckling av nätverk och stöd - utveckla det lokala samarbetet, samverka med andra små/medelstora städer i landet och internationellt.
Tjänsteutveckling – stöttning för utveckling av tjänster som underlättar delning.
Konsument och företagskommunikation - hjälpa konsumenter och beslutsfattare att upptäcka delningsekonomin, och bygga vidare på kommunens populära Återbrukskarta.
Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Kontaktperson

Medverkande personer

Bli medlem Logga in