Bli medlem

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Uppdaterad 29 april 2019

Kraftsamlingen Klimat 2030 samlar företag och branschorganisationer, kommuner, högskolor, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.

Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Förutom det geografiska klimatmålet finns också ett konsumtionsbaserat klimatmål. Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent från 2010 till 2030.

Arbetet är uppdelat i fyra fokusområden och många av satsningarna inom dessa rör konsumtionsfrågor.

Aktörer i Västra Götaland kan ställa sig bakom det regionala klimatmålet och i ett kort åtagande ange hur de kommer att jobba för att vi gemensamt ska kunna nå målet.

Resultat

En årsberättelse för 2018 kommer att publiceras inom kort, då kommer vi att länka till den här.

Kontaktperson

Bli medlem Logga in