Bli medlem

KliMATval

Uppdaterad 14 februari 2020

KliMATval - Hur kan offentlig sektor bidra till hållbara matval?
Under våren 2020 bjuder Sveriges Kommuner och Regioner in grupper att delta i utvecklingsprogrammet KliMATval som pågår april - november 2020. I programmet får 10 arbetsgrupper från offentlig sektor kunskap och stöd för att utveckla insatser för hållbara och hälsosamma matval – tillsammans med era invånare. Som stöd har ni forskare i klimat och miljö från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet och utbildare och coacher i tjänstedesign och användardriven innovation från SKR:s Innovationsguiden.
Programmet finansieras av Vinnova. Senaste ansökningsdag är 28/2.

Om projektet

Utvecklingsprogrammet KliMATval - var med och utveckla hållbara matval för framtiden

Vill ni verka för en hållbar framtid genom att t.ex. förändra vad ni äter på er skola, se över matsvinnet eller påverka matvanor i er kommun/region? Under våren 2020 startar SKR utvecklingsprogrammet KliMATval som riktar sig till er som arbetar med mat i offentlig verksamhet, och/eller som är extra intresserade av mat- och hållbarhetsfrågor. Som deltagare i KliMATval får ni stöd att utveckla insatser för hållbara matval – tillsammans med era invånare.

Matproduktion och konsumtion är lika avgörande för människors hälsa som för planetens. Forskningen visar att nya kostvanor behövs för att vår mat ska vara hälsosam för både oss och ekosystemen, och matsvinnet måste minska. Offentlig sektor har en mycket stor möjlighet att påverka detta, dels genom alla de måltider som serveras dagligen i offentliga verksamheter, men också genom att påverka invånarnas vanor genom t.ex. utbildning och upplysning.

Under er tid i utvecklingsprogrammet får ni kunskap och stöd från både forskare i klimat och miljö från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet och utbildare och coacher i tjänstedesign och användardriven innovation från Innovationsguiden på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Ni anmäler er som grupp, gärna med deltagare med olika professioner. Ni väljer en mat- och klimatrelaterad utmaning som ni under programmet vill arbeta med och testa lösningar för i er verksamhet.

Programmet finansieras av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, antagna team deltar kostnadsfritt. För mer information och ansökan, se https://lnkd.in/g8gtUtR. För frågor, kontakta gärna Anette Olovborn, projektledare KliMATval, 0733-462869, anette.olovborn@skr.se
Sista ansökningsdag är 28/2.

Uppladdade dokument

Kontaktperson

Det här projektet behöver hjälp med:

Kunskap

Det här projektet behöver fylla på med mer kunskap. Låter projektet intressant och du har möjlighet att engagera dig - kontakta projektet och hör efter om du kan hjälpa till!

Bli medlem Logga in