Bli medlem

Koll på plasten

Publicerad 4 juni 2019

För att Karlstad kommun ska upppnå sitt mål att bli en fossilfri kommun ska vi, genom ett gemensamt arbete med Region Värmland, försöka utveckla nya och innovativa konsumtionsmönster. Detta för att minska användningen av fossil plast.

Det ska ske genom att minimera användningen av fossila engångs- och plastprodukter i verksamheterna, påverka och förbättra sorteringen av olika plastmaterial och aktivt arbeta med att ersätta fossila material till biobaserade produkter. Ett viktigt verktyg är att utveckla klimateffektiva upphandlings- och inköpsrutiner. Projektet sträcker sig fram till hösten 2020.

Resultat

Vårt mål i projektet är att minska mängden engångsprodukter av fossil plast med 25 %.

Läs mer om projektet

Kontaktperson

Medverkande personer

Bli medlem Logga in