Bli medlem

Minimeringsmästarna

Publicerad 19 februari 2020

I Minimeringsmästarna tävlar hushåll i att minska sina avfallsmängder under ett års tid. Deltagarna träffas på flera tematräffar under året. Temana är hållbar konsumtion, matsvinn, textil, farligt avfall och delande. På träffarna utbyter deltagarna erfarenheter och får tips och inspiration från projektledningen och föreläsare. Utöver träffarna får deltagarna olika utmaningar som de ska genomföra till nästa träff, exempel på utmaningar är klädbytardag och att laga mat på rester. Minimeringsmästarna sprider sina erfarenheter via sina egna sociala medier och såklart även via Minimeringsmästarnas kanaler: hemsida, Facebook och Instagram.

Minimeringsmästarna är även en nationell tävling där kommuner tävlar mot varandra! Hushållen som deltar i tävlingen representerar sin kommun och kan vinna delvis på hushållsnivå, men även tillsammans med andra för sin kommun.

Minimeringsmästarna drivs av Göteborgsregionen (GR) och finansieras och ägs av Avfall Sverige.

Kontaktperson

Det här projektet behöver hjälp med:

Finansiering

Det här projektet behöver hjälp med finansiering. Du kan hjälpa projektet genom att bidra med pengar eller genom tips och idéer för hur projektet kan hitta finansiärer och bidragsgivare. Kontakta projektet och hjälp dem vidare.

Kunskap

Det här projektet behöver fylla på med mer kunskap. Låter projektet intressant och du har möjlighet att engagera dig - kontakta projektet och hör efter om du kan hjälpa till!

Bli medlem Logga in