Bli medlem

Multireskort Vallastaden

Uppdaterad 30 november 2018

Hållbar mobilitet som tjänst -MAAS- är verklighet för boende i Vallastaden, i liten skala.

Linköpings kommun, Östgötatrafiken, Sunfleet och Dukaten/Sankt Kors har samverkat i ett pilotprojekt för att testa och utvärdera mobilitetstjänsten Multireskort- Vallastaden.

Syftet var att underlätta vardagen för de nyinflyttade invånarna i Vallastaden och ge ytterligare ett incitament att klara sig utan egen bil.

Multireskortet ger boende tillgång till flera flexibla och hållbara sätt att resa såsom bilpool, kollektivtrafik och ellastcyklar- i ett system:
-De som bor i Vallastaden har genom byggherren fått fem års gratis medlemskap i Sunfleets bilpool(reglerades i markanvisning/p-friköp).

-Nyckelkortet (RFID)som Sunfleet skickade ut efter medlemsregistrering fungerar även som resekort med Östgötatrafiken.

-Kortet laddades med två veckors fria resor i hela regionen med kollektivtrafiken(Östgötatrafiken).

-Linköpings kommun köpte in tre el-lastcyklar och placerade i parkeringshuset `Multihuset´ Flustret.

-Dukaten/Sankt Kors ordnade med elladdinfra samt pollare för fastlåsning i p-huset.

-Ellastcyklarna lades in i Sunfleets bokningssystem och bokas på samma sätt som poolbilarna.

LK har haft stöd genom projektet Hållbara livsstilar i utformning och uppföljning av detta projekt https://hallbaralivsstilar.se/
I samarbete med en studentmedarbetare från Linköpings universitet genomfördes en studie med tesen; Hållbar stadsdel-hållbara människor. En kortfattad rapport av projektet som helhet samt denna finns att läsa/ladda ner här på sidan.

Resultat

Lyckat resultat som ska implementeras som standard

Kontaktperson

Bli medlem Logga in