Bli medlem

OPTIMAT - hälsosamma och hållbara skolmåltider

Publicerad 13 november 2019

OPTIMAT är en metod för hur man med hjälp av optimeringsanalys av en ursprungslista med typ, mängd och kostnad för olika livsmedel kan få fram en ny optimerad livsmedelslista. Den nya listan säkrar att maten bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser utan att kostnaden ökar; uppfyller alla näringskrav och är så lik den ursprungliga livsmedelslistan som möjligt. Generellt kan sägas att ju större minskning av växthusgaser som önskas, desto större blir skillnaden mellan den optimerade listan och ursprungslistan. Måltidsplaneraren får tillgång till den optimerade listan och planerar de nya måltiderna.

Resultat

En vetenskaplig metodartikel har publicerats och en ny artikel över de första resultaten i 3 skolor i Botkyrka kommer snart att skickas in för publikation.

Uppladdade dokument

Kontaktperson

Bli medlem Logga in