Bli medlem

Projekt Folkverkstan

Uppdaterad 27 augusti 2020

Projekt Folkverkstan – utvecklar koncept för mötesplatser om lagning, reparation och hållbar konsumtion.

Om projektet

Huvudmålet är att utveckla en plattform som ökar möjligheten till cirkulärt konsumtionsbeteende samt bygga ett koncept där allmänheten kan göra enklare lagning och reparation av vardagsföremål.

Material som utvecklas i projektet kommer att bestå av ett praktiskt Verkstadskoncept med möjligheter för att laga och reparera. Det kommer också att utvecklas ett teoretiskt Folkbildningskoncept (utbildning) kring hållbar konsumtion, återbruk och lagning. Projektet innehåller en testbädd i olika miljöer för praktisk verksamhet(workshops och föreläsningar) och validering av både Verkstad och Folkbildning.

Under projektperioden kommer publik programverksamhet att erbjudas i ett antal kommuner i både Finland och Sverige.

Kontaktperson

Medverkande personer

Bli medlem Logga in