Bli medlem

RISE klimatdatabas för livsmedel

Publicerad 26 november 2019

RISE klimatdatabas har utvecklats för att bidra i omställningen av en mer klimatsmart konsumtion och produktion av livsmedel. Den används idag som grund för klimatberäkning inom:
- menyer i offentliga restauranger
- uppföljning av klimatavtryck för offentliga livsmedelsinköp
- verktyg för privata restauranger
- hos livsmedelsföretag i produktutveckling
- för att hjälpa kunder i matbutik/handel
- i utbildning och forskning hos universitet

Resultat

Klimatdatabasen bidrar till en ökad kunskap och medvetenhet om livsmedels klimatpåverkan och hur dess produktionsformer och ursprung kan ha betydelse.
Databasen skapar i sina applikationer nytta för kockar att prioritera rätt förbättringar i framtagning av klimatsmarta recept. För konsumenten kan klimatdatabasen underlätta i framtagandet av underlag för klimatsmarta beslut.

Kontaktperson

Bli medlem Logga in