Bli medlem

Svalna & kommuner

Publicerad 17 maj 2018

Med start i maj 2018 undersöker projektet hur Svalna (webbtjänst som uppskattar användarens klimatpåverkan från privat konsumtion) kan samarbeta med kommuner för att både stärka och utvärdera initiativ där människor tillsammans gör en förändring för att leva mer hållbart.

Ett antal kommuner erbjuds en workshop under projektets första månad, där de får diskutera Svalna och där deras behov, intresse och budget, för att använda Svalna, identifieras. Under sommaren utvecklar projektgruppen, utifrån material och insikter från workshoparna, värdeerbjudanden till kommunerna och gör eventuellt justeringar av Svalna-verktyget. I början av hösten sker återkoppling med kommunerna, där skisserade värdeerbjudanden presenteras, och sedan justeras i linje med given feedback. Projektet avslutas i oktober 2018.

Kontaktperson

Bli medlem Logga in