Bli medlem

T4RI - Textiles for Recycling Initiative

Uppdaterad 29 april 2019

Nätverket T4RI bildades redan 2011 av några medlemsföretag i Svensk Handel som vill bidra till ökad återvinning och återbruk av textilier. Nätverket vill verka för ett väl fungerande producentansvar (lagstiftat eller i annan form). Med hjälp av experter från t ex ideell second hand, myndigheter, kommuner och andra intressenter har nätverket borrat i frågan om vilka förutsättningar som krävs för att mängden textil i hushållsavfallet ska kunna minska och både återanvändning och återvinning öka. Tillsammans med politiken vill T4RI ta modebranschen ett hållbart steg in i framtiden.

Resultat

T4RI är aktiv i dialogen kring textil och producentansvar. Några företag tar emot textil från kunder för att göra det lätt att lämna begagnad textil till återanvändning och återvinning. Kunskapen om förutsättningarna för ökad insamling, återanvändning och återvinning - både hinder och möjligheter - tas tillvara i kontakt med andra - forskare, myndigheter och beslutsfattare.
Gruppen har både enskilt och tillsammans svarat på remisser som rör textil och avfall samt deltar i bl a Naturvårdsverkets referensgrupper.

Läs mer om projektet

Kontaktperson

Bli medlem Logga in