Bli medlem

Tillsammans för världens bästa mat i Malmö

Publicerad 7 maj 2019

Vi vill öka kunskapen om och tillgången på god, nyttig, lokalt producerad hållbar mat och dryck för alla Malmöbor. Det vill vi göra genom att få en bred samverkan kring maten (partnerskap med strategi och handlingsplan), skapa mötesplatser för ökad kunskap och delaktighet kring maten samt skapa fler digitala och fysiska marknadsplatser för lokalt producerad och
förädlad mat.

Kontaktperson

Medverkande personer

Det här projektet behöver hjälp med:

Kunskap

Det här projektet behöver fylla på med mer kunskap. Låter projektet intressant och du har möjlighet att engagera dig - kontakta projektet och hör efter om du kan hjälpa till!

Bli medlem Logga in