Bli medlem

Trädgårdsdelning

Publicerad 1 september 2020

På Co-Grow.se finns plattformen för trädgårdsdelning. Här kan markägare och den som letar mark för odling hitta varandra. Både mindre trädgårdar och större arealer kan delas och hittas. På så sätt kan marken nyttjas bättre och fler ges möjlighet att odla. Plattformen främjar både bättre resursutnyttjande, ökad välmående och socialt utbyte mellan generationer och områden i såväl städer som landsbygd.

Kontaktperson

Det här projektet behöver hjälp med:

Finansiering

Det här projektet behöver hjälp med finansiering. Du kan hjälpa projektet genom att bidra med pengar eller genom tips och idéer för hur projektet kan hitta finansiärer och bidragsgivare. Kontakta projektet och hjälp dem vidare.

Kunskap

Det här projektet behöver fylla på med mer kunskap. Låter projektet intressant och du har möjlighet att engagera dig - kontakta projektet och hör efter om du kan hjälpa till!

Bli medlem Logga in