Bli medlem

Utvärdering av fritidsbanker

Uppdaterad 23 januari 2019

Fritidsbanker är som bibliotek, fast med sport- och fritidsprylar. Här går det att gratis låna begagnad utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, inlines, flytvästar, boulespel och mycket mer. Konceptet möjliggör ökad nyttjandegrad av redan befintliga resurser, stimulerar delande framför konsumtion och förlänger livslängden på prylar genom reparation och återbruk. Dessa aspekter gör fritidsbanker till en förändringsaktör som kan stimulera en omställning till en mer cirkulär ekonomi.

Förhoppningen om samhällsnyttiga effekter för miljö, hälsa och ekonomi är många, men det finns också farhågor som hindrar en satsning på fritidsbanker och risk att de inte leder till förväntad nytta om viktiga aspekter inte tillgodoses.

Projektet syftar därför till att utvärdera och tydliggöra vilken samhällsnytta konceptet genererar och vilka framgångsfaktorer det vilar på. Detta för att stimulera utveckling och anläggning av välfungerande fritidsbanker som medel för ökad cirkularitet.

Kontaktperson

Bli medlem Logga in