Bli medlem

Vintercyklist

Publicerad 26 november 2018

I projektet Vintercyklist erbjuds invånare i deltagande kommuner vinterdäck om de åtar sig att cykla minst 3 gånger per vecka under drygt 3 månaders tid. Syftet är att visa att det inte är något konstigt att cykla under vinterhalvåret, och att få fler att cykla vintertid. Under projektperioden delar deltagarna även med sig av sina erfarenheter, hur långt och hur mycket de cyklar, hur det är att vintercykla samt hur vinterväghållningen av cykelbanor fungerar i kommunen. Samanställd data ger värdefull information och underlag till förbättringsåtgärder.


Resultat

I Vintercyklist 2017 deltog 627 cyklister. De flesta deltagarna cyklade minst 3 dagar per vecka, och de allra flesta var nöjda med sin tid som vintercyklister.
92% av deltagarna säger att det är troligt eller mycket troligt att de kommer cykla även nästa år. Nästan 1/3 säger att de påverkat någon i sin omgivning att börja cykla.

Resultatrapporter för projektet 2016/2017 och 2017/2018 finns på Hållbart resande västs hemsida.

Kontaktperson

Bli medlem Logga in