Arbeta med hållbar konsumtion som kommun

Publicerad 19 mars 2020

Konsumentverket har tagit fram information och inspiration om hur kommuner kan arbeta med miljömässigt hållbar konsumtion och tips på hur du kommer igång. Vi lyfter även varför en kommun ska jobba med hållbar konsumtion och goda exempel från olika kommuner.

Barn håller i ett jordklot

Kommunerna har ett ansvar att arbeta med hållbar konsumtion, kopplat till de globala målen och de svenska miljömålen. Kommunerna har också stora möjligheter och kan nå stor effekt av att arbeta med hållbar konsumtion. 

Kommuner kan främja en hållbar konsumtion bland hushåll, företag och organisationer. Det finns också många saker kommuner kan göra när det gäller den offentliga konsumtionen.

Ta del av följande: