Få en nudge att fungera

Publicerad 8 mars 2019

En guide som hjälper dig att lyckas med en nudge. Vad är det som gör att den accepteras och fungerar?

Nudge-teknik, tänk på:

  • Medveten eller omedveten? Ska nudgen påverka ett intuitivt beteende eller få personen att tänka till kring sitt beteende? En intuitiv nudge kräver mindre mentala resurser, men ibland är det nödvändigt att få folk att tänka till.
  • Teknik som hindrar eller nyttjar mentala snedsteg? För att hjälpa människor att uppnå vad de önskar, vill du hindra eller nyttja de mentala snedsteg som de tenderar att begå? 
  • Transparent eller inte? Icke-transparenta nudges kan dock lätt uppfattas som manipulation.
  • Den sociala aspekten. Nudgen kan nyttja normer eller grupptillhörighet för att uppmärksamma eller påverka ett beteende. Det kan vara att synliggöra normen för att visa att ett beteende är vanligare än de flesta tror. Exempel: ”70 procent i din åldersgrupp pensionssparar privat” för att påvisa att någon är utanför normen.   
  • Ska vara lätt att använda sig av. Annars minskar sannolikheten att folk använder sig av nudgen. 

För att en nudge ska accepteras, tänk på:

  • Målet. Acceptansen av en nudge styrs av vad målet med den är.
  • Hur nudgen är designad (se punkterna ovan)
  • Vem som drar fördel. Tjänar individen själv på den är det troligare att vi accepterar den än om samhället tjänar på den.
  • Inskränkning på det fria valet? Nudges som anses inskränka det fria valet är mindre accepterade. Nudges som ger individuella fördelar anses mindre inskränkande på det fria valet.
  • Mottagaren av nudgen. Lär känna mottagaren av nudgen. Att exempelvis försöka nyttja sociala normer utan att förstå vad som anses viktigt för gruppen man försöker nå, kan medföra att effekten av nudgen blir annorlunda än vad man tänkt sig. 

Om guiden

Guiden eller checklistan är en populärvetenskaplig bearbetning av en modell ur William Hagmans avhandling When are nudges acceptable?: Influences of beneficiaries, techniques, alternatives and choice architects.