Främja beteendeförändring

Publicerad 10 januari 2019

Camino har producerat en guide med 12 strategier för att främja beteendeförändring.

Cyklist i stadsmiljö

Boken är en del av det EU-finansierade projektet GAIA och har tagits fram på uppdrag av Malmö stad, Newcastle i Storbrittanien och Utrecht och Nieuwegein i Holland.

Projektet syftar till att utveckla städernas arbete med hållbar utveckling och få allmänheten att förändra sina beteenden genom bland annat nudging.

Möjliggöra hållbara val i vardagen – 12 strategier för att främja beteendeförändring