Håll koll på konsumtionstrender

Publicerad 20 augusti 2020

Konsumentverket och flera andra aktörer genomför undersökningar för att bygga kunskap kring konsumenters attityder, möjligheter och vanor vad gäller hållbar konsumtion. Kunskapen är en viktig utgångspunkt när vi utformar beteendeinsatser.

Män utanför skyltfönster

Så konsumerar hushållen

 • 2018 uppgick hushållens totala konsumtion till 2 101 miljarder kronor.
 • Hushållens konsumtion har ökat med 25 procent 2018 jämfört med 2008.
 • 2018 ökade hushållens konsumtion inom alla områden utom kläder och skor.
 • Största utgiftsposterna är bostad (el, uppvärmning), mat och transporter.
 • Konsumenten köper mindre ofta på second hand. I genomsnitt handlade svensken på second hand tre gånger under 2018. 2016 var motsvarande siffra fyra.
 • I genomsnitt lägger svenska konsumenter 26,5 kronor på reparation av hemelektronik, datorer, möbler, skor och hushållsapparater. 2008 var siffran 88 kronor.

Källa: Konsumtionsrapporten 2019, Göteborgs universitet

Animerad illustration av de fem marknader där det känns svårt att göra hållbara val

Så tycker konsumenterna 

Konsumentverket följer upp hur konsumenter upplever sina möjligheter att göra val med miljöhänsyn. På 28 olika konsumentmarknader, visar det sig bland annat att:

 • Konsumenterna ser bäst möjligheter att handla med miljöhänsyn vid köp av vitvaror, frukt och grönsaker, el, bröd och andra spannmålsprodukter samt kött.
 • Konsumenterna upplever sig ha sämst möjligheter att handla med miljöhänsyn vad gäller flyg, paket- och charterresor, begagnade bilar, fordonsbränsle samt böcker och tidningar. 
 • Flyg, restauranger och kött är de marknader där konsumenterna upplever att det i högst utsträckning har blivit ett större socialt "tryck" att göra val med miljöhänsyn sedan vår förra undersökning.

Skillnader mellan kvinnor och män

Animerad illustration av män och kvinnor som tycker att det är viktigt med hållbarhet

Mäns och kvinnors förhållande till hållbar konsumtion skiljer sig åt. Det faktiska agerandet skiljer sig också åt. Kunskapen om skillnaderna hjälper oss att förstå och göra prioriteringar av insatser. Det hjälper oss också se om någon grupp gynnas eller missgynnas av olika insatser. I dagsläget är varken kvinnors eller mäns konsumtion miljömässigt hållbar.

 • 54 procent av de tillfrågade kvinnorna anser att det är viktigt att veta hur ett inköp påverkar miljön. Andelen män som tycker att det är viktigt är 45 procent.
 • Kvinnor ser mer positivt på möjligheterna att välja med miljöhänsyn.

Källa: Konsumenterna och miljön 2020