Hitta kunskap om hållbar textil

Publicerad 27 augusti 2020

I en onlinedatabas hittar du inspiration, vägledning och utbildning inom hållbar textil. Du kan ta del av olika utbildningsmaterial, filmer, kurser och andra stöd.

Kläder hänger på tork

Kunskapsbanken är ett samarbete mellan Textile & Fashion 2030 och Naturvårdsverket genom kampanjen Textilsmart. Materialet innefattar allt ifrån utbildningsmaterial, filmer och kurser till tjänster, stöd och verktyg.

Materialet i Kunskapsbanken riktar sig till olika målgrupper och personer med olika kunskapsnivåer.

Till Kunskapsbanken