Utforska konsumenternas möjligheter

Publicerad 22 januari 2020

Konsumentverket bevakar konsumenternas möjligheter att agera på ett hållbart sätt. Arbetet presenteras i rapporten Konsumenterna och miljön. Använd den för att prioritera och följa upp åtgärder som kan begränsa konsumtionens miljöpåverkan.

Rapporten baseras på en enkätundersökning där konsumenter svarar på hur de upplever sina möjligheter att göra val med miljöhänsyn. Resultatet kompletteras med beräkningar från Statistiska centralbyrån, SCB, över vilken miljöpåverkan konsumtionen av olika varor och tjänster har. Rapporten innehåller även fördjupade studier inom specifika marknader.

I rapporten rangordnas marknaderna utifrån indexet KMI-miljö, ett mått som Konsumentverket skapat där KMI står för konsumentmarknadsindex. Indexet bygger på sammanvägda resultat där konsumenterna bedömer hur fem olika faktorer påverkar möjligheterna att göra val med miljöhänsyn: utbud, pris, sociala normer, miljöinformation och enkelhet.