Lär känna målgruppen

Publicerad 10 januari 2019

Målgruppsarenan är ett workshopmaterial och ett hjälpmedel för att utveckla och testa nya idéer för mer hållbara livsstilar.

Skärmdump på materialet

Materialet hjälper dig att förstå människors olika drivkrafter och hinder för att leva hållbart, men också vilket stöd de behöver för att ändra sitt beteende. 

Målgruppsarenan bygger på omfattande forskning från KTH Green Leap.

Ladda ner materialet på KTH:s webbplats